Viešieji pirkimai

2021 metais numatomų pirkimų planas

Eil. Nr. Pirkimo objekto pavadinimas Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai (jei jų yra) Numatomų pirkimų vertė, Eur Pirkimo būdas Numatoma pirkimo pradžia (ketvirčiai) Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė, mėn. Tiekėjo pasirinkimas

1.

Kvalifikacijos tobulinimas 80430000-7 1000,00 Apklausa 1 12 Mažiausia kaina

2.

Mokykliniai vadovėliai, mokymo priemonės, pažintinė

22111000-1

39162100-6

2500,00 Apklausa 2 9 Mažiausia kaina

3.

Savaiminio kopijavimo popierius 30199120-7 320,00 CPO 1 6 Mažiausia kaina

4.

Spausdintuvų kasetės 30237310-5 700,00 CPO 3 6 Mažiausia kaina

5.

Kompiuterinė įranga ir reikmenys 30237000-9 3600,00 CPO 2 6 Mažiausia kaina

6.

Dyzelinis kuras 09134200-9 6250,00 Apklausa 3 36 Mažiausia kaina

7.

Benzinas 09132000-3 200,00 Apklausa 3 36 Mažiausia kaina

8.

Elektra 09310000-5

5640,00 (kintama kaina)

CPO 3 12 Mažiausia kaina

9.

Kanceliarinės prekės 30192000-1 800,00 Apklausa 2 12 Mažiausia kaina

10.

Valymo priemonės 39830000-9 1800,00 Apklausa 2 12 Mažiausia kaina

11.

Remonto prekės ir darbai 44100000-1 4500,00 Apklausa 3 12 Mažiausia kaina

12.

Pienas ir pieno produktai 15500000-3 7821,70 Viešųjų pirkimų konkursas 4 12 Mažiausia kaina

13.

Mėsa ir mėsos gaminiai 15131500-9 6523,00 Viešųjų pirkimų konkursas 3 12 Mažiausia kaina

14.

Žuvis, žuvies gaminiai ir kt. žvejybos produktai 15200000-0 744,90 Viešųjų pirkimų konkursas 3 12 Mažiausia kaina

15.

Gyvuliniai ir augaliniai riebalai ir aliejus 15400000-2 372,90 Viešųjų pirkimų konkursas 3 12 Mažiausia kaina

16.

Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai 15300000-1 4205,70 Viešųjų pirkimų konkursas 3 12 Mažiausia kaina

17.

Įvairūs maisto produktai 15800000-6 1989,87 Viešųjų pirkimų konkursas 3 12 Mažiausia kaina

18.

Grūdo malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai 15600000-4 394,50 Viešųjų pirkimų konkursas 3 12 Mažiausia kaina

19.

Kiaušiniai 03142500-3 280,00 Viešųjų pirkimų konkursas 3 12 Mažiausia kaina
Atnaujinta: 2024-02-14