Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-28 21:26 Naujiena sukurta: MES ŠOKAM. #BEACTIVE
2. 2023-09-28 20:06 Puslapis atnaujintas: Mokiniai
3. 2023-09-28 19:58 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
4. 2023-09-28 19:55 Puslapis atnaujintas: Profesinio orientavimo grupė
5. 2023-09-28 10:19 Puslapis atnaujintas: Klasių valandėlių tvarkaraštis 2022-2023 m.m.
6. 2023-09-23 22:00 Naujiena sukurta: Europos Judumo savaitė
7. 2023-09-21 21:06 Naujiena sukurta: „Žaliojo raštingumo“ edukacija
8. 2023-09-21 20:31 Puslapis atnaujintas: Klasių valandėlių tvarkaraštis 2022-2023 m.m.
9. 2023-09-20 11:14 Puslapis atnaujintas: Autobuso tvarkaraštis
10. 2023-09-19 22:17 Puslapis atnaujintas: Namų darbų klubo tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
11. 2023-09-19 22:14 Puslapis atnaujintas: Ugdymo proceso organizavimas
12. 2023-09-18 20:42 Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas
13. 2023-09-18 20:41 Puslapis atnaujintas: 5-10 klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
14. 2023-09-18 20:40 Puslapis atnaujintas: Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m.
15. 2023-09-18 20:29 Dokumentas sukurtas: Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka
16. 2023-09-18 20:19 Puslapis atnaujintas: Mokiniai
17. 2023-09-18 12:47 Puslapis atnaujintas: Klasių vadovai
18. 2023-09-13 22:47 Dokumentas sukurtas: Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai
19. 2023-09-13 14:35 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
20. 2023-09-02 18:44 Naujiena sukurta: Mokslo ir žinių diena
21. 2023-08-23 08:27 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
22. 2023-06-28 19:08 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
23. 2023-06-27 09:40 Naujiena sukurta: NVŠ veikla mokykloje
24. 2023-06-23 08:45 Naujiena sukurta: Mokyklos darbuotojų išvyka į Kėdainius
25. 2023-06-16 22:02 Naujiena sukurta: 10 klasės išvyka į Šiaulius
26. 2023-06-16 21:56 Naujiena sukurta: Paskutinio skambučio ir mokslo metų uždarymo šventė 5-10 klasių mokiniams
27. 2023-06-12 19:46 Dokumentas sukurtas: 2022 metų Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta
28. 2023-06-12 19:45 Dokumentas sukurtas: 20 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį
29. 2023-06-12 19:45 Dokumentas sukurtas: 19 priedas informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte
30. 2023-06-12 19:44 Dokumentas sukurtas: 19 priedas informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte
31. 2023-06-12 19:44 Dokumentas sukurtas: 18 priedas praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
32. 2023-06-12 19:43 Dokumentas sukurtas: 17 priedas ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus
33. 2023-06-12 19:43 Dokumentas sukurtas: 16 priedas informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
34. 2023-06-12 19:42 Dokumentas sukurtas: 15 priedas atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką
35. 2023-06-12 19:41 Dokumentas sukurtas: 14 priedas atidėjiniai pagal jų paskirtį
36. 2023-06-12 19:40 Dokumentas sukurtas: 13 priedas informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį
37. 2023-06-12 19:39 Dokumentas sukurtas: 12 priedas informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą
38. 2023-06-12 19:39 Dokumentas sukurtas: 11 priedas finansavimo sumų likučiai
39. 2023-06-12 19:38 Dokumentas sukurtas: 10 priedas finansavimo sumos pagal šaltinį tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
40. 2023-06-12 19:38 Dokumentas sukurtas: 9 priedas informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
41. 2023-06-12 19:37 Dokumentas sukurtas: 8 priedas informacija apie per vienus metus gautinas sumas
42. 2023-06-12 19:37 Dokumentas sukurtas: 7 priedas informacija apie išankstinius apmokėjimus
43. 2023-06-12 19:36 Dokumentas sukurtas: 6 priedas atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
44. 2023-06-12 19:36 Dokumentas sukurtas: 5 priedas po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis
45. 2023-06-12 19:35 Dokumentas sukurtas: 4 priedas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai
46. 2023-06-12 19:35 Dokumentas sukurtas: 3 priedas informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertinamo įsigijimo savikaina balansinės vertės pasikeitimą
47. 2023-06-12 19:35 Dokumentas sukurtas: 2 priedas nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai
48. 2023-06-12 19:34 Dokumentas sukurtas: 1 priedas informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą
49. 2023-06-12 19:33 Dokumentas sukurtas: 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
50. 2023-06-12 19:32 Dokumentas sukurtas: Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

Atnaujinta: 2023-06-06
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 - 11.45
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45