Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinės pedagogės veiklos planas 2021-10-11 12:00:41 201.38 KB
Seniūnų tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m. 2021-10-11 10:38:31 158.54 KB
Mokyklos veiklos planas 2021-10-11 11:57:24 238.01 KB
Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas 2021-10-11 10:43:34 251.51 KB
Mokytojų tarybos veiklos planas 2021-10-13 21:50:37 134.75 KB
Dalykininkų metodinės grupės planas 2021-10-11 10:42:04 149.16 KB
Analizės ir priežiūros planas 2021-10-15 13:04:27 216.28 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2022-02-25 10:40:53 237.19 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022-03-18 08:29:30 243.07 KB
Užklasinių renginių planas 2021-10-13 21:55:39 177.16 KB
Bibliotekos veiklos planas 2021-12-08 12:30:06 300.51 KB
Mokyklos tarybos planas 210.04 KB
Profesinio orientavimo darbo grupės planas 176.25 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus 2021-2022 m.m. veiklos planas 705.28 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo tvarkos taisyklės 612.98 KB
Kiti dokumentai
VIP lapas 1-4 kl. 2021-11-16 09:40:35 414.89 KB
VIP lapas 5- 10 kl. 2021-11-16 09:39:25 322.4 KB
Mokinio asmeninės pažangos priemonių planas 247.79 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo tvarkos aprašas 320.7 KB
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planas 2021-2022 m.m. 2021-10-27 20:24:16 1.6 MB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2021-10-13 15:46:32 17.29 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 218.26 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo sistema 242.3 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2018 m. Aiškinamasis raštas 2021-02-04 01:36:05 218.34 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2021-02-04 01:36:05 39.51 KB
Finansinės būklės ataskaita Nr. 1 2021-03-14 23:44:51 40.04 KB
Finansinės būklės ataskaita Nr. 2 2021-03-14 23:44:55 36.73 KB
Pinigų srautų ataskaita  Nr. 1 2021-02-04 01:36:07 38.41 KB
Pinigų srautų ataskaita  Nr. 2 2021-02-04 01:36:07 37.1 KB
Veiklos ataskaita 2021-02-04 01:37:58 39.66 KB
Taisyklės Atnaujinta Dydis
Pėsčiojo atmintinė 2022-03-09 13:52:14 219.92 KB
Eismo dalyviams 2022-03-09 13:52:32 221.46 KB
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-01 02:15:39 384.17 KB
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos nuostatai 2021-12-09 12:47:55 2.9 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos planas 2017-2019 m. 2021-02-04 01:17:21 194.59 KB
Dėl korupcijos prevencijos 2021-10-13 15:50:44 153.95 KB
Dėl korupcijos prevencijos atsakingo asmens ir programos ir priemonių tvirtinimo 2021-10-13 15:51:16 42.04 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos 2022 m. civilinės saugos veiklos priemonių planas 195.46 KB
2022 metų civilinės saugos mokymų planas 2022-04-06 23:09:23 58.55 KB
2022 metų civilinės saugos prevencinių priemonių planas 197.31 KB
2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijų priemonių planas 259.13 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 240.68 KB
Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 384.99 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-02-01 02:15:39 384.17 KB
Nuotolinio ugdymo dokumentai Atnaujinta Dydis
Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos mokymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2021-10-13 15:45:30 16.42 KB
Nuotolinio mokymosi aprašas 2021-10-13 15:47:30 16.42 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis 180.59 KB
Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas 181.48 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 m.m. 513.59 KB
Pirmųjų projekto mokslo metų ataskaita 2022-03-09 13:05:21 328.83 KB
Mokyklos veiklos tobulinimo planas 2021-2022 m.m. (koreguotas) 245.02 KB
Projekto tarpinės ataskaitos 2022-03-09 15:46:08 182.69 KB
Pasiekimai Atnaujinta Dydis
PIRLS2021GDPR-LTU-Tevams 2021-10-15 12:46:15 812.48 KB
PIRLS2021-lankstinukas 1.28 MB
PUPP mokyklos detalioji ataskaita - pagrindine 2021 m. 146.14 KB
NMPP mokyklos detalioji ataskaita 2021 m... 180.83 KB
NMPP 4 KL. 2021 M. 21.69 KB