Vizija, misija, vertybės

Vizija

Balsių mokykla - inovatyvi, saugi, kurianti ir puoselėjanti tradicijas, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų vaikams, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę mokykla.

Misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą įvairių poreikių ir gebėjimų mokiniams, padėti jiems įgyti gyvenimui būtinas kompetencijas.

Mokyklos bendruomenės vertybės

L – lygios galimybės

A – atsakomybė

B – bendradarbiavimas

A – augimas (asmenybės)

S – saugumas

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45