Pasiekimų patikrinimai

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

Mūsų mokykla buvo atrinkta dalyvauti švietimo tyrime PIRLS 2021 (angl. Progress in International Reading Literacy Study), kurį organizuoja Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija IEA (angl. International Association for the Evaluation of Educational Achievement). PIRLS analizuoja mokinių skaitymo pasiekimų tendencijas bei skirtumus tarp įvairių švietimo sistemų daugiau kaip 50-yje šalių ir siekia padėti tobulinti mokymą ir mokymąsi visame pasaulyje.

Spalio 26 d. mūsų penktokai atliko skaitymo gebėjimų vertinimo testą. Mokiniai taip pat atsakinės į klausimus, susijusius su mokykla ir klase.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.05 - 10.50
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45