Mokyklos taryba

Mokyklos taryba 

Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija,  telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padedanti spręsti  mokyklai aktualius klausimus, direktorei atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

1. Mokyklos tarybą sudaro po tris tėvų, mokytojų ir mokinių atstovus.
2. Mokyklos tarybos narius renka:

 • mokytojus – mokytojų taryba,
 • tėvus – tėvų atstovų susirinkimas,
 • mokinius - 8 – 10 klasių susirinkimai.

3. Tarybos nariai renkami dvejiems mokslo metams.
4. Mokyklos tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka mokyklos tarybos nariai.
5. Mokyklos direktorius negali būti  tarybos nariu.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos/atstovavimas
1. Vilma Kalvaitytė  Tarybos pirmininkė, mokytoja
2 Gintarė Vatkevičienė Narė, mokytoja
3. Aistra Kuizinienė  Narė, mokytoja
4. Sandra Ašmanavičiūtė - Skikienė  Narė, mama
5. Lina Daubarienė  Narė, mama
6. Erika Šemetienė Narė, mama
7. Rita Prialgauskienė Narė, bendruomenės atstovė
8. Aurelija Svidraitė Narė,  8 kl. mokinė
9. Justina Žvirblytė Narė,  9 kl. mokinė
10. Saima Lingevičiūtė Narė, 10 kl. mokinė

 

Atnaujinta: 2023-06-06
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45