Mokyklos taryba

Mokyklos taryba 

Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija,  telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padedanti spręsti  mokyklai aktualius klausimus, direktorei atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.

1. Mokyklos tarybą sudaro po tris tėvų, mokytojų ir mokinių atstovus.
2. Mokyklos tarybos narius renka:

 • mokytojus – mokytojų taryba,
 • tėvus – tėvų atstovų susirinkimas,
 • mokinius - 8 – 10 klasių susirinkimai.

3. Tarybos nariai renkami dvejiems mokslo metams.
4. Mokyklos tarybos pirmininką slaptu balsavimu renka mokyklos tarybos nariai.
5. Mokyklos direktorius negali būti  tarybos nariu.

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos/atstovavimas
1. Jolita Pabražinskienė Pirmininkė, mama
2 Sigitas Klovas Sekretorius, mokytojas
3. Genovaitė Vilkienė Pradinių klasių mokytoja, narė
4. Asta Kanišauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė
5. Lina Katinienė 6-10 kl. mokinių tėvų atstovė, narė
6. Inga Paulavičienė Ikimokyklinio ugdymo ugdytinio tėvų atstovė, narė
7. Rita Prialgauskienė Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos bibliotekinikė, narė
8. Linas Katinas 8 kl. mokinė, narė
9. Aurelija Svidraitė 9 kl. mokinė, narė
10. Samanta Masiliūnaitė 10 kl. mokinė, narė

 

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.05 - 10.50
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45