Laisvos darbo vietos

KONKURSAS PAKRUOJO RAJONO BALSIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRADINIŲ

KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

 Konkursą organizuojanti įstaiga: Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla, kodas 190065123

Įstaigos adresas: Augustavo g. 2, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r.

El. paštas: info@balsiupm.lt  

Skelbimo data: 2024 m. liepos 4 d.

Darbo užmokestis: darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, priklausomai nuo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Nustatoma darbo laiko norma: 36 val. per savaitę.

Numatoma darbo pradžia: 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Darbo vieta: Balsių pagrindinės mokyklos Klovainių skyrius, adresas Žalioji g. 2A, Klovainių mstl., Pakruojo r.   

Sutartis: neterminuota.

Pareigybės lygis: A2

Reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pradinių klasių mokytojo profesinę kvalifikaciją.
 2. Darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, tarptautiniais teisės aktais.
 3. Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 5. Gebėti planuoti ir organizuoti ugdomąją veiklą, spręsti iškilusias problemas.
 6. Gebėti planuoti ir teikti švietimo pagalbą.
 7. Išmanyti dalykinio bendravimo etikos, elgesio kultūros pagrindus, sugebėti konstruktyviai bendrauti.
 8. Išmanyti Dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles.
 9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.
 10. Privalumai: darbo mokykloje patirtis, vairuotojo pažymėjimas.

Mes Jums siūlome:

 1.  Saugią darbo aplinką ir draugišką kolektyvą.
 2. Galimybę augti ir tobulėti kartu, kelti kvalifikaciją, realizuoti savo idėjas;
 3. Atvykimo į darbą išlaidų kompensavimą (vykstančiam iš toliau nei 10 km iki darbo vietos).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;
 6. Gyvenimo aprašymą;
 7. Pažymą iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro apie fizinio  asmens neteistumą/teistumą;
 8. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama: tel.: 8 (421)42435,  mob. 868785572.

Kontaktinis asmuo: direktorė Virginija Tumėnienė.

Skelbimas galioja: iki 2024 m.  liepos 26 d.

Dokumentai siunčiami el. paštu info@balsiupm.lt arba pristatomi į mokyklą, adresu Augustavo g. 2, Balsių k., Klovainių sen., Pakruojo r. darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. iki 2024 m. liepos 26 d. 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Atrankos būdas: pokalbis.

Pokalbis su pretendentais: pretendentai, atrinkti dalyvauti konkurse, bus pakviesti pokalbiui telefonu ir el. paštu.

Atnaujinta: 2024-07-05
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 - 14.50
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45