Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 1–10 klasėse

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams

2024 m. birželio 5 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros atostogos 5-10  klasių mokiniams

2024 m. birželio 19 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Pastaba:  Vasaros atostogų pradžia numatyta intensyvinant ugdymo procesą per mokslo metus ir atidirbant 5 ugdymo dienas.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

 

1-10 klasės

I pusmetis

rugsėjo 1 d. -  sausio 26 d.

II pusmetis

1-4 kl. sausio 29 d. – birželio 4 d.

5-10 kl. sausio 29 d. – birželio 18 d.

 

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Ugdymo planas 2023-2024 m.m. 2023-10-24 23:43:47 687.41 KB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2022-09-23 09:24:20 197.97 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2023-12-18 22:26:48 219.16 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB
UTA įgyvendinimo planas 2023-2024 m. m. 2023-11-15 20:45:51 379.76 KB
UTA savivaldybės planas 2022-2023 m. m. 141.7 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas 282.58 KB
Tėvams apie UTA 1.17 MB
Pamokos stebėjimo protokolas 2023-05-25 17:32:05 235.34 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa 2023-10-16 12:23:49 534 KB

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 - 13.00
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45