Projektinė veikla

 

 

 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Balsių pagrindinė mokykla, dalyvaudama projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), jau 2018 m. gavo keliasdešimties pavadinimų mokymo priemonių pradinukams mokyti.

Pirmiausia gamtos ir technologijų priemonės pasiekė pradinukus, tad pradinių klasių mokytojos su jomis susipažino, gilinosi į 1-4 klasių pamokų veiklos aprašus, esančius svetainėje „Vedlys“. Po gero pusmečio kolegės vieną metodinės grupės užsiėmimą skyrė dalinimuisi gerąja patirtimi, kaip kiekvienai sekėsi dirbti su nauja įranga ir priemonėmis. Mokytojos džiaugėsi, kad gamtos pamokos labiau vaizdingesnės, galima atlikti daugiau bandymų, eksperimentų.

2019 metais gavome keliasdešimt pavadinimų priemonių gamtos mokslams mokyti 5-8 klasių mokiniams. Kadangi visus gamtos mokslus moko Raimondas Tumėnas, dauguma priemonių atsidūrė jo kabinete. Gavus priemones, sudarytos geresnės sąlygos atlikti laboratorinius darbus. Tikimės, kad ir mokinių gamtos mokslų rezultatai kasmet gerės.

 

Išvyka į literatūrinius Anykščius

Projekto „Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose“ (finansuojamo Europos Socialinio fondo lėšomis) dėka Balsių pagrindinės mokyklos aštuntokai rugsėjo 18 dieną  keliavo literatūriniais Anykščių krašto keliais.

Pirmiausia aplankėme A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų. Vaikai išklausė pasakojimą apie poetą A. Baranauską, pasižiūrėjo filmuką apie klėtelės atsiradimą ir poeto gyvenimą. Susipažinę su poeto gyvenimo istorija, nuvykome prie jo  paminklo. Aplankėme Anykščių bažnyčią, kuri yra pati aukščiausia, iš bokšto grožėjomės Anykščių miestu.

Toliau kelionę tęsėme Siauruko muziejuje, kuriame susipažinome ne tik su garvežiu, bet ir kitais  siaurojo geležinkelio riedmenimis, įvairiomis ryšio bei signalizavimo priemonėmis. Taip pat pamatėme senų laikų mašinas ir motociklus, kurie yra atrestauruoti ir yra važiuojantys. Ypač buvo nebejuokinga  aštuntokams, kai sulipo į gyvulinį vagoną, kuriuo  buvo tremiami Lietuvos žmonės į Sibirą. Prisiminėme tremtinių kūrybą, sužinojome, kad kartu su žmonėmis buvo ištremta ir daug lietuviams brangių žodžių: Dievas, Tėvynė Lietuva, Kryžius, malda, Velykos, Kalėdos.

Niūronių kaime aplankėme rašytojo J. Biliūno sodybą – muziejų. Muziejininkė taip jaudinančiai pasakojo apie rašytojo vaikystę, kad šioje aplinkoje tik ir norėjosi galvoti apie tai, kuo išskirtiniai yra rašytojo J. Biliūno kūriniai, apie gimtųjų namų šilumą, skriaudą ir atleidimą. Mokiniai galėjo apžiūrėti Biliūnų giminės daiktus, rašytojo knygas, nuotraukas, tautodailininkų medžio drožinius pagal J. Biliūno apsakymus. Po pasakojimo apie rašytoją mergaitės susidomėjo jo kūryba ir žadėjo paskaityti jo knygų.

Vakarėjant patraukėme link garsiausio Lietuvos akmens Puntuko. Kelionę baigėme pasivaikščiojimų Medžių lajų taku, kur dar kartą prisiminėme A.Baranauko ,,Anykščių šilelį“,  nuo apžvalgos bokšto žavėjomės  Šventosios vingio panorama, Anykščių šilelio vaizdais, virš miško iškilo Anykščių miesto bokštai.

Pavargę, bet daug pamatę, sužinoję grįžome namo.

Audra Svidrienė, Dijana Ušinskaitė

 

Mini spektaklio premjera

Balsių pagrindinės mokyklos 6-8  kl,. mokiniai, dalyvaujantys projekte „Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose“ (finansuojamame Europos Socialinio fondo lėšomis), turi galimybę lankyti „Improvizacijų teatro“  būrelį. Būrelyje ne tik žaidė teatrinius  žaidimus, bet ir mokėsi raiškaus skaitymo, balso ir kūno valdymo kurdami įvairias improvizacijas, vaizdelius, paveikslus. Mėgino prisijaukinti tekstą  ir atgaivinti jį scenoje.

Artėjant vasaros atostogoms, gimė idėja sukurti kompoziciją pagal S.Gedos eilėraščius.  Scenoje įvairiomis spalvomis nubangavo, nuskrido vasaros garsai, vaizdai, išgyvenimai. Taip atsirado „Vasaros dėlionė“, kurią pristatė visai mokyklai. Beje merginos ne tik ,,dėliojo“ žodžius, bet ir pačios nutapė tikrą dėlionę, kurią sudėliojo scenoje spektaklio metu.

Dalia Čeponienė, Dijana Ušinskaitė,

,,Improvizacijų teatro“ būrelio vadovės

 

Projektų pristatymas

Per Mokyklos dieną, mokiniai, dalyvaujantys projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0077 ,,Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Pakruojo rajono Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose pristatė per mokslo metus atliktus projektinius darbus.

Aštuntokai Gvidas Šumskis ir Mantas Jutinskas tyrė žalingų įpročių paplitimą moksleivių tarpe. Šeštokės Gerda Sakalauskaitė ir Gabija Juciūtė pristatė projektinį darbą „Kūno puošyba“, o  Aida Šumskytė ir Oksana Plukaitė – „Oro tarša Balsių kaime“.

Net septyni mokiniai visus metus gilinosi į kalendorines šventes. Kaip mūsų krašte jos švenčiamos, papasakojo pristatydami projektą „Kalendorinės šventės“.

Atlikdami projektinius darbus, mokiniai kartu įgijo tiriamųjų darbų atlikimo patirties, ieškojo informacijos, mokėsi ją atrinkti, perteikti koncentruotai.

Raimondas Tumėnas

 

Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas


Vasaros stovykla subūrė skirtingų mokyklų moksleivius

Keturios rajono pagrindinės mokyklos – Balsių, Klovainių, Rozalimo ir „Žemynos“ - kartu įgyvendina projektą „Mokinių skaitymo gebėjimų gerinimas Balsių, Klovainių, Rozalimo ir Žemynos pagrindinėse mokyklose“, finansuojamą Europos Socialinio fondo lėšomis (Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0077). Viena iš projekte numatytų veiklų – moksleivių stovykla.

Paskutinę mokslo metų savaitę į Balsių etnografinę sodybą sugužėjo pulkas moksleivių iš visų projekte dalyvaujančių mokyklų. Vaikų laukė įvairi su literatūra, skaitymu susijusi veikla.

Pirmąją stovyklos dieną po įvairiausių susipažinimo žaidimų moksleiviai susibūrė į komandas, kurias sudarė skirtingų mokyklų moksleiviai. Susigalvoję šūkį, pasigaminę vėliavą, komandos patraukė į orientacinį žygį po Balsius. Žygeiviai turėjo surasti Balsių įvairiose vietose paslėptas užduotis, kurios leido geriau pažinti vietovę. Teko aplankyti Balsių beržynėlį, stabtelti prie kaimo kryžiaus, nubėgti prie Lašmens upelio, paieškoti paslėptų užduočių prie skirtingų mokyklos korpusų ir skverelyje kaimo centre. Pakeliavę po Balsius, popietę moksleiviai praleido dalyvaudami viktorinoje „Moki žodį – žinai kelią“. Diena baigėsi SMS žinučių rašymo konkursu. Pasirodo, mūsų moksleiviai telefonu sugeba parašyti ir gražią, ir vaizdingą, ir, svarbiausia, taisyklingą žinutę.

Kitą dieną galima būtų pavadinti ištvermės patikrinimo diena. Balsiečiai pakvietė naujuosius draugus į literatūrinį žygį po apylinkes. Buvusi mokyklos mokytoja Regina Stonkuvienė mielai sutiko palydėti moksleivius ir pasidalinti savo žiniomis apie Balsių kraštą. Pirmiausia žygio dalyviai stabtelėjo sodyboje, kur kadaise gyveno, ūkininkavo ir kūrė poetas Kazys Binkis. Po to patraukė į Vigadinę – vietovę prie Daugyvenės ir Mūšos santakos. Čia vaikus sutiko ir su jais mielai pabendravo bei savo kūrybos posmų paskaitė vietos poetė Angelė Vyskupaitienė. Toliau kelias suko į Pamūšį. Prie bažnyčios keliautojus pasitiko dekanas Remigijus Čekavičius. Vaikai smalsiai klausinėjo dekaną apie bažnyčią, apeigas, šalia bažnyčios esantį statinį, kurį vietiniai vadina Lurdu. Grįžus iš žygio moksleivių laukė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazistų spektaklis „Vasara su Katašuniu“. Ar gerai keliaudami įsidėmėjo faktus, mokiniai galėjo pasitikrinti po pietų vykusiame Protų mūšyje, kurį padėjo organizuoti Pakruojo atvirojo jaunimo centro darbuotojas Rokas Venckus.

Paskutinioji diena prasidėjo paskaita apie akių higieną. Vėliau moksleivių laukė įvairiausios su skaitymu susijusios užduotys, kurias paruošė ir vedė visi projekte dalyvavę mokytojai. Na, o daugiausia emocijų sukėlė teatro improvizacijų užsiėmimas, kurį vedė aktorė Rasa Jankūnaitė bei Krašto apsaugos savanorių parengtos užduotys. O kur dar beveik kareiviška košė pietums susėdus prie laužo po šimtametėmis sodybos liepomis. Projekto konsultanto Pakruojo suaugusių ir jaunimo švietimo centro atstovė, direktorė Rima Juozapavičienė apibendrindama stovyklos rezultatus, pasidžiaugė prasminga stovyklautojų veikla ir pakvietė vaikus parašyti laišką pačiam sau, kurį vaikai galės perskaityti grįžę į mokyklą rudenį.

Netruko prabėgti trys stovyklos dienos. Organizatoriams pats geriausias darbo įvertinimas buvo vaikų apgailestavimas, kad stovykla buvo tokia trumpa ir klausimas, ar susitiksime tokioje stovykloje kitą vasarą.

Virginija Tumėnienė, Balsių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui

 

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 - 14.50
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45