Pakruojo rajono savivaldybės aplinkosauginis švietimo projektas „Vaikystės sodas“

Pakruojo rajono savivaldybės aplinkosauginis švietimo projektas „Vaikystės sodas“ (2023 m.)

Projekto vadovė – direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Stasė Kelerienė

Projekto tikslas ir uždaviniai:

Tikslas – įkurti „Vaikystės sodą“ darželio lauko aplinkoje, siekiant suteikti vaikams žinių apie vaismedžius ir vaiskrūmius, jų naudą žmogui, nuosekliai ugdyti vaikų gamtamokslinę patirtį ir puoselėti įstaigos edukacines erdves.

Uždaviniai:

1. Plėtoti vaikų žinias apie vaismedžius ir vaiskrūmius, jų naudą, skatinti juos saugoti ir mylėti.

2. Suteikti galimybę vaikams stebėti vaismedžių ir vaiskrūmių vystymosi, augimo etapus ir jais rūpintis.

Projekto būtinybė ir pagrindimas:

Ikimokykliniame amžiuje išugdytas palankus aplinkai elgesys kasdieniniame gyvenime, duos teigiamus rezultatus ir tolimesniame vaiko gyvenime. Darželio aplinka viena iš svarbiausių ekologijos ugdymo veiksnių, kur vaikai įgyja ekologinės kultūros pradmenis. Sukurtame sode vaikai turės galimybę teorines sodininkystės žinias pritaikyti praktikoje. Įgyvendinant šį projektą, įstaigos „Vaikystės sode“ bus pasodinta įvairių vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų, įsigyta  sodo ir daržo inventoriaus, buitinės technikos, priemonių. Per įvairią veiklą būtų skatinami vaikai domėtis ekologinėmis problemomis, plėtojamos žinios apie vaismedžius ir vaiskrūmius, jų naudą, skatinti juos saugoti ir mylėti. Puoselėti įstaigos vidaus ir lauko edukacines erdves. Šio projekto veiklomis norime vaikams padėti pažinti, saugoti, gerbti ir puoselėti gyvąją gamtą, formuoti vertybines nuostatas gamtos atžvilgiu, plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus, saviraišką  

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45