„Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“

Projekto trukmė: 2018 m. gegužės 21 d. – 2022 m. lapkričio 30 d.
Projekto vykdytojai: Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Kauno technologijos universitetu.
Projekto vertė:  3.557.931,33 Eur.

Projekto internetinė svetainė – https://wifi.lm.lt/

Projekto tikslas – sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.

Projekto tikslinė grupė – Lietuvos švietimo įstaigos (mokyklos).

Projekto aprašymas ir poreikis  – mokinių pasiekimai šiandien dažnai priklauso nuo naudojamų šiuolaikinių mokymo priemonių, grįstų informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT). Pažangiam ugdymui organizuoti būtina ne tik sukurti naujų skaitmeninių priemonių, bet ir suteikti tinkamą prieigą jomis naudotis.

Šiuo metu mokymas ir mokymasis vyksta naudojant išmaniuosius įrenginius. Kiekviena mokykla turi sudaryti sąlygas vaikams atsinešti ir savo įrenginius, todėl yra aktualu sukurti saugią ir kontroliuojamą belaidę interneto prieigą mokyklose.

Įgyvendinus projektą numatoma, kad:

 • Lietuvos mokyklose, dalyvaujančiose projekte, bus įrengtos 2000 belaidžio interneto zonų. Prie belaidžio interneto galės jungtis tik autorizuoti naudotojai ir bus vykdoma turinio prieigos kontrolė.
 • Bus parengti turinio filtrai ir prieigos prie interneto išteklių;
 • Bus sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa (40 ak. val.) ir ją lydinti metodinė medžiaga;
 • 1350 pedagogų ir mokyklų vadovų bus apmokyti valdyti mokyklos tinklo parametrus, organizuoti belaidžio tinklo plėtrą, naudoti belaidį tinklą kasdienėje veikloje. 

Projekto vadovė: Aurelija Dirvonskienė, el. p. aurelija.dirvonskiene@nsa.smm.lt

Projekto finansininkė: Ilona Prašmuntė, el. p. ilona.prasmunte@nsa.smm.lt.

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.10 - 13.55
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45