„IMK – išmanioji mokymosi kryptis“

 

„IMK – išmanioji mokymosi kryptis“

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Rasa Bertulienė ir Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis 2020 m. rugsėjo 18 d. pasirašė iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamo projekto  Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0052 "IMK - išmanioji mokymosi kryptis"sutartį .

     Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, Pakruojo r. Lygumų pagrindine mokykla, Pakruojo r. Balsių pagrindine mokykla

    Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo rajono mokinių matematikos rezultatus, diegiant virtualias ugdymo(si) aplinkas mokyklose.

    Kiekvienoje projekte dalyvaujančioje mokykloje bus sudarytos galimybės praktiškai išbandyti, ugdymo sistemoje diegti ir aktyviai taikyti modernias virtualias ugdymo aplinkas. Visose mokyklose bus įrengtos 3D mokomųjų objektų klasės bei sumontuoti interaktyvieji ekranai, kurių panaudojimas gerokai išplečia mokytojo ir mokinio profesinės veiklos komunikavimo galimybes. 3D klasė yra inovatyvus mokymo būdas, kurį taikant pamokos tampa įtraukiančios. 3D turinį sudaro interaktyvūs 3D objektai, skirti chemijos, biologijos, geografijos, matematikos pamokoms. Siekiant maksimalaus technologijų teikiamų galimybių panaudojimo didelis dėmesys skiriamas pedagogams šviesti ir jų kvalifikacijai kelti.

    Įgyvendinant projektą siekiama šių rezultatų:

    1. mokinių skaičius, kurių matematikos rezultatai pagerės, išaugs mažiausiai 5 proc. (lyginant su 2019 m. rezultatais),

    2. mokinių skaičius, kurie nepasiekia patenkinamo lygmens, sumažės mažiausiai 3 proc. (lyginant su 2019 m. rezultatais).

  Taip pat tikimasi, jog ugdymo procesas taps patrauklesnis, kils mokinių pažangumas. Svarbu ir tai, jog įgyvendinant projektą sukurtos palankesnės ugdymosi sąlygos padės geriau suprasti matematiką bei kitus tiksliuosius gamtos mokslus, tai, be abejo, prisidės prie kiekvieno mokinio aukštesnės savivertės ir motyvacijos mokytis formavimosi. Projekto veiklos pagerins mokinių matematikos rezultatus, ugdymo procesas bus patrauklesnis ir mokiniams priimtinesnis, mažiau atgrasus, kas sudarys sąlygas formuoti emociškai saugesnę mokymosi aplinką.

    Įgyvendinant projektą bus sukurtas dešimties interaktyvių matematikos pamokų turinys, dešimties integruotų matematikos ir gamtamokslinių dalykų pamokų turinys, 4 projektinės pamokos SUP mokiniams, 3 tęstinių patikrinimų užduočių rinkinys, naudojamas tarpiniams patikrinimams.

    80 proc. 9-10 kl. mokiniams skirtų pamokų su atitinkamu turiniu bus perkelta mokyti į 3D klasę. Papildomos užduotys skiriamos EDUKA ir www.egzaminatorius.lt platformose. Aukštesnė pedagogų kvalifikacija kurs aukštesnę pridėtinę vertę pamokose.

    Planuojama veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022-09-18

    Projekto biudžetas– 91 296,87 Eur

Atnaujinta: 2024-05-14
 • Projektinė veikla
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.00 - 15.45
 • 1. 08.10 - 08.55
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.00 - 11.45
 • 5. 12.15 - 13.00
 • 6. 13.10 - 13.55
 • 7. 14.05 - 14.50
 • 8. 15.00 - 15.45