Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinės pedagogės veiklos planas 2024-02-14 16:55:58 85.67 KB
Seniūnų tarybos veiklos planas 2023-10-24 23:55:03 211.6 KB
Mokyklos veiklos planas 2023-11-15 20:47:16 324.95 KB
Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas 2023-10-24 23:53:24 394.24 KB
Mokytojų tarybos veiklos planas 2023-10-24 23:52:19 189.98 KB
Mokytojų dalykininkų ir pagalbos specialistų metodinės grupės planas 2023-10-24 23:48:24 199.31 KB
Analizės ir priežiūros planas 2023-10-24 23:44:55 368.94 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2023-09-29 16:07:46 215.47 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2024-02-14 16:57:41 224.73 KB
Užklasinių renginių planas 2023-10-24 23:57:23 202.81 KB
Bibliotekos darbo planas 2023-10-24 23:46:18 216.25 KB
Mokyklos tarybos planas 2024-04-12 11:26:35 63.06 KB
Profesinio orientavimo darbo grupės planas 2023-10-24 23:54:14 211 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2023-10-24 23:50:04 458.07 KB
Meninės-kultūrinės veiklos planas 2023-10-24 23:51:22 376.59 KB
2021-2023 metų strateginis planas 1.22 MB
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas IUG 2024-02-14 17:00:09 155.5 KB
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planas 2023-2024 m.m. 2023-10-24 23:43:47 687.41 KB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2022-09-23 09:24:20 197.97 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2023-12-18 22:26:48 219.16 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB
UTA įgyvendinimo planas 2023-2024 m. m. 2023-11-15 20:45:51 379.76 KB
UTA savivaldybės planas 2022-2023 m. m. 141.7 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas 282.58 KB
Tėvams apie UTA 1.17 MB
Pamokos stebėjimo protokolas 2023-05-25 17:32:05 235.34 KB
Priešmokyklinio ugdymo programa 2023-10-16 12:23:49 534 KB