Dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinės pedagogės veiklos planas 2022-10-05 19:16:48 76.41 KB
Seniūnų tarybos veiklos planas 2022-09-20 10:02:28 95.93 KB
Mokyklos veiklos planas 2022-10-05 19:21:59 469.6 KB
Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas 2022-10-05 19:18:25 151.91 KB
Mokytojų tarybos veiklos planas 2022-10-05 19:20:58 65.15 KB
Mokytojų dalykininkų ir pagalbos specialistų metodinės grupės planas 2022-10-05 19:23:46 128.86 KB
Analizės ir priežiūros planas 2021-10-15 13:04:27 216.28 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2022-11-15 19:33:36 191.77 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022-03-18 08:29:30 243.07 KB
Užklasinių renginių planas 2022-10-05 13:02:54 76.52 KB
Bibliotekos darbo planas 2022-10-05 19:13:43 82.57 KB
Mokyklos tarybos planas 2022-10-05 19:24:24 55.01 KB
Profesinio orientavimo darbo grupės planas 2022-10-05 19:19:09 135.71 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022-10-05 19:27:38 126.18 KB
Meninės-kultūrinės veiklos planas 129.27 KB
2021-2023 metų strateginis planas 1.22 MB
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2022-09-28 10:35:05 1.57 MB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2022-09-23 09:24:20 197.97 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 218.26 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB
UTA įgyvendinimo planas 2022-2023 m. m. 2022-11-16 08:25:37 226.72 KB
UTA savivaldybės planas 2022-2023 m. m. 141.7 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas 282.58 KB
Tėvams apie UTA 1.17 MB
Pamokos stebėjimo protokolas 2023-05-25 17:32:05 235.34 KB