Dokumentai
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo tvarkos aprašas 2022-11-09 14:22:34 320.7 KB
Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 240.68 KB
Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas 384.99 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo ir pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2022-11-09 14:21:07 567.95 KB
Mokyklinių spintelių naudojimo tvarka 149.91 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 328.15 KB
Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka 379 KB