Asta Kanišauskienė
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja