Rimvydas Petkevičius
Technologijų, fizinio ugdymo mokytojas