Projekte ,,Kokybės krepšelis“ ugdomi būsimieji verslininkai

Projekte ,,Kokybės krepšelis“ ugdomi būsimieji verslininkai

Balsių pagrindinėje mokykloje Pakruojo rajono savivaldybė 2019 – 2022 metais įgyvendina Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą ,,Kokybės krepšelis“. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus. Mokykla džiaugiasi projekto lėšomis įsigijusi IT įrangos, skaitmeninių mokymo(si) aplinkų. Antrus metus pagal mokyklos veiklos tobulinimo planą vykdomos įvairios veiklos: vyksta mokymai mokytojams, organizuojamos dalykų konsultacijos ir antro mokytojo pagalba pamokose, tęsiama individualaus mokymo klasės veikla ir kt.

Devintokai ypač džiaugiasi projekto lėšomis finansuojama Mokinių mokomąja bendrove, kurios veiklą koordinuoja mokytojai Dijana Ušinskaitė ir Rimvydas Petkevičius. Moksleiviai užsiėmimų metu stiprina verslumo ir finansinio raštingumo įgūdžius, susipažįsta su ekonominiais terminais, reklama, ieško idėjų verslui ir jas įgyvendina. Devintokų iniciatyva 2021 m. gruodžio 16 d. vyko šventinė mugė. Buvo galima įsigyti pačių devintokų pagamintų raktų pakabukų, kalėdinių dekoracijų, netgi šventinių saldainių. Visos prekės buvo parduotos ir iškeliavo į mokinių ir mokytojų namus, bet smagiausia, kad bendrovė savo kurtų suvenyrų dovanojo mokyklos rėmėjams. Gautas pelnas bus investuojamas į tolesnę bendrovės veiklą. Planuojama pagaminti įvairios atributikos (raktų pakabukų, knygų skirtukų, ženkliukų), skirtos Balsių mokyklos 70-mečio šventei. Jau dabar piešiami eskizai, skaičiuojamos išlaidos, ieškoma medžiagų gamybai. Tikimasi, kad mokiniai ne tik pagilins verslumo įgūdžius, bet ir pagerės jų matematikos pasiekimai.

Pavasarį baigsis projektas, analizuosime rezultatus. Tikimės, kad galėsime džiaugtis ne tik geresniais mokymosi rezultatais, bet mokiniai ir mokytojai bus pagilinę ne vieną kompetenciją ir sustiprinę ugdymui(si) bei kitokiai veiklai reikalingus įgūdžius.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos