Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Socialinės pedagogės veiklos planas 2021-10-11 12:00:41 201.38 KB
Seniūnų tarybos veiklos planas 2022-09-20 10:02:28 95.93 KB
Mokyklos veiklos planas 2021-10-11 11:57:24 238.01 KB
Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas 2021-10-11 10:43:34 251.51 KB
Mokytojų tarybos veiklos planas 2021-10-13 21:50:37 134.75 KB
Dalykininkų metodinės grupės planas 2021-10-11 10:42:04 149.16 KB
Analizės ir priežiūros planas 2021-10-15 13:04:27 216.28 KB
Vaiko gerovės komisijos planas 2022-02-25 10:40:53 237.19 KB
Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas 2022-03-18 08:29:30 243.07 KB
Užklasinių renginių planas 2022-09-20 10:04:11 53.17 KB
Bibliotekos veiklos planas 2021-12-08 12:30:06 300.51 KB
Mokyklos tarybos planas 210.04 KB
Profesinio orientavimo darbo grupės planas 176.25 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus 2021-2022 m.m. veiklos planas 705.28 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo tvarkos taisyklės 612.98 KB
Kiti dokumentai
VIP lapas 1-4 kl. 2021-11-16 09:40:35 414.89 KB
VIP lapas 5- 10 kl. 2021-11-16 09:39:25 322.4 KB
Mokinio asmeninės pažangos priemonių planas 247.79 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo tvarkos aprašas 320.7 KB
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planas 2022-2023 m.m. 2022-09-28 10:35:05 1.57 MB
Ugdymo organizavimo tvarka, esant ypatingoms aplinkybems 2022-09-23 09:24:20 197.97 KB
Mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo aprašas 218.26 KB
Bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų aprašas 296.24 KB
Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei tėvų informavimo sistema 242.3 KB
Klovainių ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas 361.87 KB

 

Atnaujinta: 2022-03-09