Stasė Kelerienė
Pavaduotoja ikimokykliniui ugdymui