Ritos Bulaitytės Prialgauskienės laiškas

Balsių aštuonmetėje mokykloje mokiausi 1973-1981 m.  Pirmieji mokslo metai prasidėjo už 3 kilometrų esančioje Rimšonių pradinėje mokykloje. Taip trejus  metus pėstute kiekvieną dieną, išskyrus tik sekmadienį, su klasiokais iš Balsių kulniuodavom į mokyklą. Mūsų mokytoja buvo A. Aperavičienė. Atėjus į Balsius pasitiko mokyklos direktorė A. Statkuvienė ir visas būrys jaunų mokytojų:  istorijos – M. Vaitekūnienė,  anglų k. -  A. Valtarienė, matematikos – Icikas Prišmantas ir kt.   Mokytoja A. Adomavičienė vadovavo gamtininkų būreliui. Atsimenu, žiemą iš eglių šakų statydavom kurapkoms namelius ir jas lesindavome. Ypač jautrios ir įdomios buvo  lietuvių kalbos mokytojos A. Statkuvienės pamokos. Pionierių vadovė R. Ožalinė mokino dainuoti. O  užkietėjusio sportininko  mokytojo V. Lukšo fizinio lavinimo pamokas pamėgo net mergaitės. Grybė buvo biologijos mokytojas. Jei trimestre norėjai išsitaisyti prastesnį  pažymį, galėjai mokytojui atnešti pundą senų žurnalų ar laikraščių ir tavo pažymys pakildavo balu.  

Daug kas užjautė mūsų klasę, kai paskyrė mums auklėtoją, rusų kalbos mokytoją  P Skeiverį. Bet auklėtojas paliko tik šiltus prisiminimus. Jis rūpinosi savo auklėtiniais, daug kalbėdavo apie gyvenimą. Mūsų auklėtojas domėjosi naujovėmis, buvo išradingas. Vadovavo kartingų būreliui. Tais laikais tai buvo retenybė. Su kartingais važinėdavome aplink stadioną, o  savo auklėtiniams leisdavo ilgiau palaikyti vairą rankose.

Gal kokioje septintoje klasėje auklėtojas suorganizavo išvyką į Zarasus, kur aplankėme Marytės Melnikaitės paminklą. Mums, vaikams, ne tiek rūpėjo paminklas, o kiek pati išvyka. Taip toli vykome pirmą kartą gyvenime. Per aštuonerius mokslo metus buvo vienintelė tokia kelionė.

Smagu matyti vis besikeičiančią ir gražėjančią savo buvusią mokyklą. Sveikinu visą mokyklos bendruomenę su gražiu jubiliejumi ir linkiu  ilgų gyvavimo metų.

 

 

Rita Bulaitytė Prialgauskienė

Balsiai

2022-05-19

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos